Polityka prywatności


I. Dane osobowe.

§ 1

1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza zamawiania online, korespondencji z Restauracją oraz inne dane osobowe zebrane przez Restaurację są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2

Administratorem danych osobowych jest JDG Tatsiana Trafimenka, Walerego Sławka 43, 30-633 Kraków , NIP: 5513653920 Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 4

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z Umowy. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Wykonawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3. 2. Wykonawca przekazuje dane osobowe Użytkowników, które są konieczne do wykonania złożonego przez Użytkownika Zamówienia. Takie działanie jest niezbędne dla właściwego wykonania umowy w przedmiocie dostawy Posiłków. 3. Wykonawca może za dodatkową zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach: statystycznych, marketingowych, wysyłania informacji handlowych na podane przez Użytkownika adresy e-mail.

§ 5

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu i informacji handlowych.

II. Pliki cookies.

§ 6

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia. Serwis stosuje pliki cookies w następujących celach: utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego na swoje Konto, identyfikacji urządzenia Użytkownika w sposób potrzebny dla uproszczenia lub umorzenia operacji dokonywanych przez Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności Serwisu dla reklamodawców.

Imię

Domena

Wygaśnięcie

Opis

www_cart
www_buyer
bravopizza.pl 7 dni
Cookie niezbędne do poprawnego działania koszyka i składania zamówienia
CookieScriptConsent .bravopizza.pl 1 rok
Ten plik cookie jest używany przez usługę Cookie-Script.com do zapamiętywania preferencji dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie. Jest to konieczne, aby baner cookie Cookie-Script.com działał poprawnie.
_ga .bravopizza.pl 2 lata
Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. Domyślnie wygasa po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.

§ 7

Wykonawca informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Wykonawca informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z niego. Serwis informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.

III. Inne

§ 8

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.

§ 9

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych stosowanych przez portale, do których linki znajdują się na stronach Serwisu. Użytkownik po przejściu za pomocą linku zamieszczonego na stronach Serwisu na stronę innego podmiotu powinni zapoznać się ze stosowaną tam polityką prywatności.

§ 10

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: bravopizza.pl@gmail.com

Dodane do zamówienia!
 
cart

Podsumowanie

Zamkn¹æ okienko